Utbytbar skyltinformation

SIGNET:s konvexa skyltsystemet CONVEXA har spårade profiler som stödjer; pappers-, plast-, aluminium- och taktil/brailleinstick. Systemet har vår smarta och enkla funktion för utbytbara instick.

skyltar-a3-a4-a5-storlek

Ovan: CONVEXA-skyltar i standardstorlekarna A3, A4 & A5. Alla med SIGNET:s funktion för utbytbara instick och ett urval av endcaps i grå eller svart plast och aluminium. Klicka på bilden för fler skyltlösningar med CONVEXA.

skylt-byta-pappersinstick

BYTA OCH UPPDATERA SKYLTINFORMATION – SNABBT OCH ENKELT

”Ta tag” i den skyddande plastfronten genom att fästa en sugpropp på mitten längs en av de icke-spårade sidorna av skylten och dra rakt ut för att lösgöra plastfronten ur profilspårens grepp.

Pappersinstick uppdateras och byts ut genom att ”nypa” papperet lätt på mitten, för att lösgöra det ur profilens spår. Ny skyltinformation skjuts sedan enkelt in under profilspåren.

Slutligen, sätt tillbaka plastfronten över pappersinsticket genom att välva det något och sedan guida det tillbaka in under profilspåren.

0