EASY SLIDE – dokumenthållare

En perfekt lösning vid kontinuerligt behov av snabb och enkel informationsuppdatering.

informationstavla-dokumenthallare-flera-rader

Ovan: Arbetsplatsinformationstavla med dokumenthållare i flera rader på en aluminiumplåt, med EASY SLIDE, namnskyltar och ringpärmsmekanism för enkel funktion och snabb informationsuppdatering.

dokumenthallare-A4-blad

FÄSTA UPP DOKUMENT: Lås fast dokumentet på plats genom att skjuta upp det i spåret.
TA NER DOKUMENT: Greppa dokumentet med båda händer, för det till höger eller vänster snett nedåt.

dokumenthållare-flera-rader

Ovan: EASY SLIDE monterade i flera rader direkt mot vägg inne på ett sjukhus. Dokumenthållaren fungerar både med vanligt som laminerade papper.

 

0