DUBBELSIDIGA FLAGGSKYLTAR – plana och konvexa designlösningar

 Convexa

Vänster: Dubbelsidig konvex flaggskylt med vertikal kurvatur. Utbytbara printade plast- eller pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter. Grå plast-endcaps i över- och underkant samt profil FL-70 som väggfäste.

Höger: Vitmålad dubbelsidig konvex flaggskylt med horisontell kurvatur. Utbytbara printade plast- eller pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter. Svarta plast-endcaps till vänster och höger samt profil FL-70 som väggfäste.

Klicka på bilden för mer information.

                                                                          Slim

Vänster: Dubbelsidig plan flaggskylt med L-30  endcaps längst ut och profil FL-70 som väggfäste. Utbytbara printade plast- eller pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter.

Höger: Dubbelsidig plan flaggskylt med L-30 endcaps upp- och nertill samt profil FL-70 som väggfäste. Utbytbara printade plast- eller pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter.

Klicka på bilden för mer information.

                                                            Mindre flaggskyltar

Mindre, plana enkel- och dubbelradiga dubbelsidiga flaggskyltar med profil FL-40 som väggfäste. Utbytbara pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter.

Klicka på bilden för mer information.

 

Flexi

Mindre, plana enkel- och dubbelradiga dubbelsidiga flaggskyltar med profil FL-40 som väggfäste. Utbytbara pappersinstick med skyddande antireflekterande plastfronter.

Klicka på bilden för mer information.

 

0